Skelbimas

 

Pranešame, kad 2024 m. gegužės 4 d. (šeštadienį) 12 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro disko salėje, Vytauto g. 35, Prienai, vyks Prienų rajono Vietos veiklos grupės narių ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas. Neįvykus susirinkimui, pakartotinis ataskaitinis – rinkiminis narių susirinkimas vyks gegužės 10 d. (penktadienį) 16 val. adresu  Prienų kultūros ir laisvalaikio centro disko salėje, Vytauto g. 35, Prienai. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Registracija. 2. Suvažiavimo atidarymas. 3. Darbinių komisijų išrinkimas. 4. Ataskaitinis pranešimas. 5. Revizoriaus ataskaita. 6. VVG pirmininko rinkimai.  7. Revizoriaus rinkimai. 8. Einamieji klausimai.

 

Susirinkime  dalyvauja  asociacijos  vadovas ar jo įgaliotas asmuo.  Apie savo dalyvavimą būtinai patvirtinkite iki gegužės 3 d. elektroniniu paštu:  prienuvvg@gmail.com

 

 

Pirmininkė                                                                                                                        Virginija Žliobienė

 

 

 

Autorius vvg