Skelbimas

Pranešu, kad  2024 m. balandžio 29 d. (pirmadienį) nuo 10 val. organizuojamas nuotolinis  Prienų rajono Vietos veiklos grupės valdybos posėdis.

Preliminari posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl „Prienų rajono vietos veiklos grupės 2023–2027 m. vietos plėtros strategija“ (toliau-VPS), įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“, Kvietimo Nr. 1 teikti vietos projektus pagal VPS priemonę „Parama vietos iniciatyvų įgyvendinimui ir partnerystės stiprinimui“ (kodas LEADER-20VVG-09) skelbimo patvirtinimo (projekto administratorius Narūnas).
  2. Einamieji klausimai.

 

Valdybos pirmininkas                                                                           Rimantas Šiugždinis

Autorius vvg