Skelbimas

Pranešu, kad  2024 m. gegužės 23 d. (ketvirtadienį) nuo 13 val. organizuojamas nuotolinis  Prienų rajono Vietos veiklos grupės valdybos posėdis.

Preliminari posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl „Prienų rajono vietos veiklos grupės 2023–2027 m. vietos plėtros strategija“ (toliau-VPS), įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“, Kvietimo Nr. 2 teikti vietos projektus pagal VPS priemonę „Vietos projektų  pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kodas LEADER-20VVG-10) skelbimo patvirtinimo (projekto administratorius  S. Narūnas).

Autorius vvg