Pranešu, kad  2024 m. birželio 6 d. (ketvirtadienį) nuo 13.00 val. organizuojamas nuotolinis  Prienų rajono Vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

Preliminari posėdžio darbotvarkė:

Dėl „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau-VPS), įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ pagal VPS prioriteto Nr. I „Patrauklios aplinkos verslui ir darbo vietų kūrimas, socialinės įtraukties didinimas, vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“, VPS priemonės Nr. LEADER-19.2-6 „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos srities Nr. LEADER-19.2-6.4 „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, Kvietimo Nr. 23 metu surinktų vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo metu priimtų išvadų (patvirtinimas/nepatvirtinimas) teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui.

By vvg