Prienų rajono vietos veiklos grupė  kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal „Prienų rajono vietos veiklos grupės 2023–2027 m. vietos plėtros strategija“ (toliau-VPS), įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“  VPS priemonę „Vietos projektų  pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“

Kvietimas Nr.2 teikti Vietos projektų paraiškas galioja  nuo 2024-06-17 iki 2024-07-17

Kvietimo Nr.2 dokumentacija:

 Kvietimo Nr.2 forma 

Kvietimo Nr. 2 paraiška

By vvg