2024 m. gegužės 23 d.  įvyko nuotolinis  Prienų rajono Vietos veiklos grupės valdybos posėdis, kurio metu buvo pritarta „Prienų rajono vietos veiklos grupės 2023–2027 m. vietos plėtros strategija“ (toliau-VPS), įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“, Kvietimo Nr. 2 teikti vietos projektus pagal VPS priemonę „Vietos projektų  pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ dokumentams ir paskelbimui.

By vvg