Teisės aktai

VVG veiklą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas:

Kitų teisės aktų sąrašas

1. 2007.06.26 Nr. X-1207 LR tautinio paveldo produktų įstatymas (Įsigalioja 2008 – 01 – 01). Skaityti toliau

2. 2007.06.28 Nr. X-1241 LR želdynų įstatymas (įsigalioja 2008 – 01 – 01).Skaityti toliau

3. 2004.12.30 Nr ∆ 1-708 „dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 statinio projektavimas patvirtinimo“ pakeitimo 2010 – 06 – 16 Nr. ∆ 1-530 (Įsigaliojo 2010 – 06 – 23). Skaityti toliau

4. 2002.04.30 Nr. 214 Dėl statybos tecninio reglamento STR. 1.06.03:2002 “statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė” patvirtinimo pakeitimo 2010 – 01 – 26 ∆1-74 (Įsigaliojo 2010 – 02 – 03). Skaityti toliau