Prienų rajono vietos veiklos grupė  kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal Vietos plėtros strategijos „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2024 m. balandžio 10 d. 08:00 val. iki 2024 m. gegužės 13  d. 13:00 val.

Kvietimo Nr. 23 Skelbimas

Kvietimo Nr. 23 kvietimo Finansavimo sąlygų aprašas

Priedas Nr. 1, Vietos projektų paraiškos forma

Priedas Nr.2 Verslo plano forma

3-priedas_Vienos-įmonės-deklaracija

4-priedas_Smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-deklaracija

Autorius vvg