Pranešu, kad  2022 m. kovo 8 d. (antradienį) nuo 10.00 val. organizuojamas nuotolinis  Prienų rajono Vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

Preliminari posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl „Prienų rajono kaimiškosios teritorijos Vietos plėtros 2015-2023 m. strategijos, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ pagal VPS prioriteto Nr. II „Socialinio aktyvumo skatinimas, bendruomeniškumo ugdymas ir socialinės atskirties mažinimas“, priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-4) Kvietimo Nr. 15 metu gautų vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo metu priimtų išvadų patvirtinimas/nepatvirtinimas teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui (projekto administratorius Saulius Narūnas).
  2. Dėl Šilavoto Davatkyno bendruomenės priėmimo į VVG narius.

By vvg