Paramos paraiškos priimamos nuo vasario 17 d. iki kovo 21 d.

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2022 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-92 ,,Dėl 2022 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – 2022 metų taisyklės).

Kaimo bendruomenių projektams finansuoti numatyta skirti apie 1,1 mln. Eur. Bus remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis:

  • kaimo bendruomenių materialinei bazei sukurti ir (arba) stiprinti
  • kaimo vietovių viešosioms erdvėms sutvarkyti, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams
  • mokomiesiems vizitams arba tradiciniams renginiam, renginiams, skirtiems Lietuvos mažųjų kultūros sostinių veikloms įgyvendinti, taip pat renginiams Lietuvos Respublikos Seimo ir (ar) savivaldybės, kurioje veikia organizacija, paskelbtoms metų temoms garsinti, minėti, organizuoti

Papildomą informaciją ir konsultacijas teikia:

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyriaus specialistė Virginija Kvedarienė, tel. +370 685 54097, el. p. v.kvedariene@litfood.lt (vedėja Kristina Mockutė, tel. +370 698 39542, el. p k.mockute@litfood.lt).

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos bendruoju telefonu  +370 5 252 6999 arba 1841, el. p. info@nma.lt.

Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus patarėja Virginija Liukpetrytė, tel. +370 5 239 1274,  el. p. Virginija.Liukpetryte@zum.lt  (vedėja Ilona Javičienė, tel. +370 5 239 8416, el. p. Ilona.Javiciene@zum.lt).

 

Dokumentų teikimo pasirašant kvalifikuotų elektroninių parašų atmintinė (https://www.nma.lt/El.pašaro atmintinė)

Dokumentų pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu instrukcija (https://www.litfood.lt/veiklos-sritys/socialinis-bendradarbiavimas/vykdomos-veiklos-seminarai-leidiniai/).

 

Autorius vvg