Kviečiame teiki vietos projektų paraiškas  „Prienų rajono kaimiškosios teritorijos Vietos plėtros 2015-2023 m. strategijos, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ pagal VPS prioriteto Nr. I „Patrauklios aplinkos verslui ir darbo vietų kūrimas, socialinės įtraukties didinimas, vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“, priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (Nr. LEADER-19.2-6 ), veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. vasario 28 d. 08:00 val. iki 2022 m. balandžio 04  d. 14:00 val.  

Kvietimo Nr.16 Skelbimas

16 kvietimo Finansavimo sąlygų aprašas

Priedas Nr. 1, Vietos projektų paraiškos forma

Priedas Nr.2 Verslo plano forma

3-priedas_Vienos-įmonės-deklaracija

4-priedas_Smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-deklaracija

By vvg