Pranešame, kad 2020 m. liepos 10 d. (penktadienį) 16 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro disko salėje, Vytauto g. 35, Prienai, vyks Prienų rajono Vietos veiklos grupės narių ataskaitinis susirinkimas. Neįvykus susirinkimui, pakartotinis ataskaitinis narių susirinkimas vyks liepos 17 d. (penktadienį) 16 val. adresu  Prienų kultūros ir laisvalaikio centro disko salėje, Vytauto g. 35, Prienai. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Registracija. 2. Susirinkimo atidarymas. 3. Darbinių komisijų išrinkimas. 4. Ataskaitinis pranešimas. 5. Einamieji klausimai.

 

Susirinkime  dalyvauja  asociacijos  vadovas ar jo įgaliotas asmuo.  Apie savo dalyvavimą būtinai patvirtinkite iki liepos 15 d. elektroniniu paštu:  prienuvvg@gmail.com

 

 

Pirmininkė                                                                                                                                   Virginija Žliobienė

 

By vvg