„Verslumas nėra nei mokslas, nei menas. Verslumas yra praktika” – Peter Drucker, pedagogas ir vadybos konsultantas.
„Daugelis žmonių turi idėjų, bet tik nedaugelis nusprendžia jas įgyvendinti neatidėliodami. Ne rytoj. Ne kitą savaitę. Bet šiandien. Tikras verslininkas yra veikėjas/darytojas, o ne svajotojas.”- No-lanas Bušnelis, verslininkas.
PARTNERYSTĖS VIZIJA
Partnerystė sujungė trijų šalių, Čekijos, Ispanijos ir Lietuvos, švietimo instituci-jas, siekiančias skatinti mokinių verslumą, kaip vieną inovatyviausių ir labiausiai moty-vuojančių veiklų, ugdančių mokinio savarankiškumą ir kūrybingumą, mokančių idėjas paversti veiksmais ir stiprinančių atsakomybę už savo ateitį. Bendradarbiavimas tarp mokyklų, skirtas parengti geriausias ugdymo strategijas ir sukurti efektyvią mokytojų partnerystę, leisiančią atrasti tinkamiausius ir efektyviausius verslumo ugdymo metodus, juos sustiprinti ir paįvairinti geriausiais partnerių patirtinio mokymo pavyzdžiais. Partneryste siekiama padidinti mokinių įsidarbinimo galimybes neužimant darbo vietos, o pačiam ją su(si)kuriant, supažindinti su socialiniu verslu ir padėti išvengti ankstyvo išk-ritimo iš mokyklos. Projekto esmė – pamokyti mokinius tapti verslininkais. Verslumo mokymas suprantamas, kaip mokymas apie verslumą, mokymas verslumui ir mokymas verslu.

Daugiau informacijos.

 

By vvg