2018 m. spalio 24 d. įvyko Prienų r. VVG valdybos posėdis, kurio metu buvo patvirtintas 5 kvietimo finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2.

By vvg