Prienų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį ” Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti”

Kvietimas Nr. 5 teikti vietos projektus

Kvietimo Nr.5 Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas. Vietos projektų paraiškos forma

2 priedas. Verslo-plano-forma

3 priedas. Vienos-įmonės-deklaracija

4 priedas. SVV-statuso-deklaracija-patvirtinta-2017-11-14

By vvg