Skelbimas – liepos 25 d. (treciadienį) 15 val. kviečiamas pakartotinis PAK posėdis

Pranešu, kad  2018 m. liepos 25 d. 15 val. Prienų rajono Vietos veiklos grupės patalpose, adresas: Kauno g. 2, II a., Prienai, vyks Prienų rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto posėdis.

Preliminari posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau-VPS), įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu pagal VPS prioriteto Nr. II „Socialinio aktyvumo skatinimas, bendruomeniškumo ugdymas ir socialinės atskirties mažinimas“, VPS priemonės Nr. LEADER-19.2-7 „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, veiklos srities Nr. LEADER-19.2-7.2 „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Kvietimo Nr. 3 metu gautiems vietos projektams pritarimo skirti finansavimą iš paramos VPS ir rekomendavimo pradėti kitą vertinimo etapą

Autorius vvg