Skelbimas – liepos 19 d. (ketvirtadienį) 16 val. kviečiamas PAK posėdis

Pranešu, kad  2018 m. liepos 19 d. 16 val. Prienų rajono Vietos veiklos grupės patalpose, adresas: Kauno g. 2, II a., Prienai, vyks Prienų rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto posėdis.

 

Preliminari posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau-VPS), įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu pagal VPS prioriteto Nr. II „Socialinio aktyvumo skatinimas, bendruomeniškumo ugdymas ir socialinės atskirties mažinimas“, VPS priemonės Nr. LEADER-19.2-7 „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, veiklos srities Nr. LEADER-19.2-7.2 „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Kvietimo Nr. 3 metu gautiems vietos projektams pritarimo skirti finansavimą iš paramos VPS ir rekomendavimo pradėti kitą vertinimo etapą (projekto administratorius S. Narūnas).
  2. Metinio (2018 m.) patikslinto VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo tvirtinimas (V. Žliobienė).

Autorius vvg