2018 m. liepos 25 d. įvyko Prienų r. VVG atrankos komiteto posėdis, kurio metu buvo pritarta 3 kvietimu gautiems vietos projektams ir rekomenduota pradėti kitą vertinimo etapą. 3 kvietimo metu buvo gautos 2 vietos projektų paraiškos, vienos iš jų vertinimo metu pareiškėjas, savo iniciatyva nutraukė vertinimą. Paraiškos buvo teikiamos pagal VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr.  LEADER-19.2-7 (toliau – VPS priemonė) veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties  infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2 (toliau – VPS priemonės veiklos sritis) vietos projektams.

20180725_150810     20180725_150805

By vvg