Skelbimas – birželio 25 d. 15 val. kviečiamas PAK posėdis

Pranešu, kad  2018 m. birželio 25 d. 15 val. Prienų rajono Vietos veiklos grupės patalpose, adresas: Kauno g. 2, II a., Prienai, vyks Prienų rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto posėdis.

 

Preliminari posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimo.
  2. Dėl „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau-VPS), įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ pagal VPS prioriteto Nr. I „Patrauklios aplinkos verslui ir darbo vietų kūrimas, socialinės įtraukties didinimas, vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“ , VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (Nr. LEADER-19.2-6), veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2-6.2) pritarimo skirti paramą, kvietimo teikti vietos projektus Nr. 2 metu gautiems vietos projektams ir rekomendavimo pradėti kitą vertinimo etapą (projekto administratorius S. Narūnas).

By vvg