2018 m. birželio 25 d. įvyko Prienų r. VVG atrankos komiteto posėdis, kurio metu buvo pritarta 2 kvietimu gautiems vietos projektams ir rekomenduota pradėti kitą vertinimo etapą. 2 kvietimo metu buvo gautos 5 vietos projektų paraiškos pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2. Valdybos posėdžio metu buvo apsvarstyta ir pritarta 2018 m. Metinio VPS  administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo tikslinimui.

20180625_151546 20180625_154304 20180625_154318 20180625_152333

 

 

 

 

 

Autorius vvg