Prienų rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis šaukiamas 2018 m. gegužės 23 d. 16.00 val. Posėdis vyks Prienų rajono VVG patalpose, Kauno g. 2, (2 aukštas), Prienai.  

Siūlomi svarstyti šie klausimai

  1. Dėl Prienų rajono vietos veiklos grupės 4 kvietimo vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo priedo Nr.2 (verslo plano) formos tikslinimo.
  2. Einamieji klausimai.

 

Prienų rajono VVG

Valdybos pirmininkė                                                       Aušra Tamošiūnienė

 

Valdybos posėdis atviras

Apie dalyvavimą pranešti el. paštu.

Autorius vvg