2018 m. gegužės 10 d. Prienų r. VVG administracijos darbuotojai: VPS projekto vadovė Virginija Žliobienė ir VPS projekto administratorius Saulius Narūnas dalyvavo LR Žemės ūkio ministerijos kaimo plėtros departamento organizuotame seminare „Pokyčiai įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Vietos projektų atrankos kriterijų analizė”, kuris vyko renginių centre „Seliamos kiemas” Kazlų Rūdos sav.

Autorius vvg