Informuojame , kad yra patikslintas 4 kvietimo finansavimo sąlygų aprašo priedas Nr. 2 (verslo planas)

Prašome vadovautis nauja verslo plano redakcija.

Prienų rajono vietos veiklos grupės administracija.

Pridedama:

2 priedas (patikslintas)Verslo planas(3D-544)

By vvg