Baigėsi projekto „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023m. vietos plėtros strategija“ Nr. 42VS-KK-15-1-06747-PR001 pagal LKP 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“, vietos projektų, įgyvendinamų pagal VPS  I  prioriteto “ „Patrauklios aplinkos  verslui ir darbo vietų kūrimas, socialinės įtraukties didinimas, vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“ VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2  kvietimo Nr. 2 vietos projektų paraiškų pateikimo laikas.

Kvietimo Nr.2 metu gautos 6 vietos projektų paraiškos.

By vvg