Skelbimas – Balandžio 30-ąją kviečiamas PAK posėdis

Pranešu, kad  2018 m. balandžio 30 d. 13 val. Prienų rajono Vietos veiklos grupės patalpose, adresas: Kauno g. 2, II a., Prienai, vyks Prienų rajono vietos veiklos grupės atrankos komiteto posėdis.

 

Preliminari posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimo.
  2. Dėl „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau-VPS), įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ pagal VPS prioriteto Nr. II „Socialinio aktyvumo skatinimas, bendruomeniškumo ugdymas ir socialinės atskirties mažinimas“ , VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (Nr. LEADER-19.2- 7 ), veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (LEADER-19.2-7.2) pritarimo skirti paramą, kvietimo teikti vietos projektus Nr. 1 metu gautiems vietos projektams ir rekomendavimo pradėti kitą vertinimo etapą (projekto administratorius S. Narūnas).
  3. Dėl „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“, (toliau-VPS) įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ pagal VPS prioriteto Nr. I „Patrauklios aplinkos verslui ir darbo vietų kūrimas, socialinės įtraukties didinimas, vietos gyventojų kokybės gerinimas“, VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4 (toliau – VPS priemonės veiklos sritis) vietos projektams finansavimo sąlygų aprašo (toliau – FSA) ir Kvietimo Nr.4 teikti vietos projektus skelbimo patvirtinimo (projekto administratorius S. Narūnas).
  4. Einamieji klausimai.

 

 

Prienų r. VVG valdybos pirmininkė                                           Aušra Tamošiūnienė

Autorius vvg