Prienų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS)  VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties  infrastruktūrą“

Kvietimas Nr. 3 teikti paraiškas vietos projektams

VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ finansavimo sąlygų aprašas

Vietos projektų paraiška

Jungtines veiklos sutartis

 

By vvg