Skelbimas

Pranešu, kad  2018 m. kovo 8 d. 15 val. Prienų rajono Vietos veiklos grupės patalpose, adresas: Kauno g. 2, II a., Prienai, vyks VVG valdybos posėdis.

Preliminari posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl „Prienų rajono kaimiškosios teritorijos Vietos plėtros 2015-2023 m. strategijos, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ pagal VPS prioriteto Nr. II „Socialinio aktyvumo skatinimas, bendruomeniškumo ugdymas ir socialinės atskirties mažinimas“ , VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (Nr. LEADER-19.2- 7 ), veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (LEADER-19.2-7.2) suderinto su NMA finansavimo sąlygų aprašo (toliau – FSA) ir Kvietimo Nr.3 teikti vietos projektus skelbimo patvirtinimo (projekto administratorius Narūnas).
  2. Einamieji klausimai.

 

 

 

 

Valdybos pirmininkė                                                                             Aušra Tamošiūnienė

 

By vvg