2017 m. gegužės  30 d. įvyko Prienų rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Susirinkime buvo pristatyta VVG finansinė atskaitomybė už 2016 m. , kuri vienbalsiai buvo patvirtinta. Taip pat buvo pristatyti VPS vietos projektų atrankos kriterijai. Savivaldybės atstovas pristatė kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomeninės veiklos aktyvinimo programos aktualijas. Vyko diskusijos VPS įgyvendinimo klausimais.

IMG_4785IMG_4791

 

By vvg