2017 m. birželio 1d. Prienų rajono VVG administracija dalyvavo konferencijoje Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonė „Leader programa” įgyvendinimo aktualijos. Konferencijos metu NMA ir ŽUM atstovai atsakė į VVG atstovų klausimus. Apibendrino nuveiktus darbus, bei perspektyvas.

Autorius vvg