NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ
IR VIETOS BENDRUOMENIŲ
POLITIKA IR VADYBA
Vietos bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos vaidina vis svarbesnį
vaidmenį Lietuvos viešajame gyvenime. Tai yra svarbu užtikrinant demokratinį
valdymą.
Tam, kad visaverčiai dalyvautume valdyme ir jame būtume ne stebėtojai, o
partneriai, reikalingos kompetencijos. Tačiau, kalbantis su socialiniais partneriais
(bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų atstovais), paaiškėjo tam tikrų
kompetencijų trūkumas.
Mykolo Romerio universitetas sliūlo naują Viešojo administravimo magistrantūros
studijų programos specializaciją:
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR VIETOS BENDRUOMENIŲ POLITIKA IR
VADYBA.
Pasirinkę šią specializaciją:
Atliksite viešojo administravimo lyginamąją analizę.
Taikysite mediaciją ir koučingą bendruomenėje.
Vykdysite nevyriausybinių organizacijų ir tarpsektorinę vadybą.
Suvoksite kaip reiškiasi teisės ir politikos sąveika trečiajame sektoriuje.
Žinosite kaip NVO ir vietos bendruomenės turi rasti vietą viešojo valdymo
sistemoje.
Taikysite IT NVO ir vietos bendruomenių valdyme.
Informacija apie priėmimą ir studijų sąlygas: https://goo.gl/4l0UyS
Studijų sritis: Socialiniaimokslai
Studijų programos kryptis: Viešasis administravimas
Suteikiama kvalifikacija: Viešojo adminsitravimomagistro laipsnis
Nuolatinės studijos (dienomis nuo 18 val.) – 1,5metai
Ištęstinės studijos (sesijomis, šeštadieniais) – 2metai
Ateities g. 20, II-233 aud., tel. (8 5) 271 4704, el. p. priemim@mruni.eu
Valakupių g. 5, 52 kab., tel. 8 687 35228, el. p. saunef@mruni.eu

Autorius vvg