Kviečiame teiki vietos projektų paraiškas „Prienų rajono kaimiškosios teritorijos Vietos plėtros 2015-2023 m. strategijos, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-4

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. kovo 07 d. 08:00 val. iki 2023 m. balandžio 07  d. 12:00 val.

Kvietimas Nr. 20 teikti vietos projektus

Kvietimo Nr. 20 FSA

20 kv. Priedas Nr.1 Vietos projekto paraiškos forma

20 kv. Priedas Nr.2 Jungtines veiklos sutarties forma  

prienuvvg.lt 2021 Web sprendimai Digitalway ©. Visos teisės saugomos.