Kviečiame teiki vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“

Kviečiame teiki vietos projektų paraiškas „Prienų rajono kaimiškosios teritorijos Vietos plėtros 2015-2023 m. strategijos, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-4

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. kovo 07 d. 08:00 val. iki 2023 m. balandžio 07  d. 12:00 val.

Kvietimas Nr. 20 teikti vietos projektus

Kvietimo Nr. 20 FSA

20 kv. Priedas Nr.1 Vietos projekto paraiškos forma

20 kv. Priedas Nr.2 Jungtines veiklos sutarties forma