Skelbimas – gegužės 23 d. (ketvirtadienį) nuo 13.00 val. organizuojamas nuotolinis PAK posėdis

 

Pranešu, kad  2024 m. gegužės 23 d. (ketvirtadienį) nuo 13.00 val. organizuojamas nuotolinis  Prienų rajono Vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

Preliminari posėdžio darbotvarkė:

Dėl „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau-VPS), įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ pagal VPS prioriteto Nr. I „Patrauklios aplinkos verslui ir darbo vietų kūrimas, socialinės įtraukties didinimas, vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“, VPS priemonės Nr. LEADER-19.2-6 „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos srities Nr. LEADER-19.2-6.4 „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, Kvietimo Nr. 22 metu surinktų vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo metu priimtų išvadų (patvirtinimas/nepatvirtinimas) teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui (projekto administratorius Saulius Narūnas).

Autorius vvg