Ašmintos krašto šventė „Po gimtinės medžiais“

Įvairiaspalviais žiedais pasipuošusi vasara pirmąjį birželio šeštadienį pakvietė į tradicine tapusią Ašmintos krašto šventę „Po gimtinės medžiais“ gausų būrį dalyvių ir svečių. Šventės organizavimui paramai gauti bendruomenė „Ošvenčia“ parengė projektą „Po gimtinės medžiais“ NR. PRIE- LEADER-6B-K-15-6-2021 ir pateikė Prienų rajono vietos veiklos grupei. Projektui parama skirta  iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Visus šventės dalyvius pasveikino, palinkėjo šiltos saulėtos vasaros Pakuonio seniūnijos seniūnas Antanas Keturakis, Prienų rajono meras Arvydas Vaicekauskas, administracijos direktorė Jūratė Zailskienė, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Virginija Naudžiūtė, Seimo nario Andriaus Palionio padėjėja Valė Petkevičienė.

Tarsi margaspalvės plaštakės scenoje sukosi Prienų  „Ąžuolo“  progimnazijos Ašmintos daugiafunkcio centro mokiniai, kurie linksmomis dainomis ir eilėmis bei šokiais pasitiko vasarą ir linkėjo visiems patirti pačius nuostabiausius vasaros teikiamus malonumus.  Skambiomis dainomis šventės dalyvius linksmino Ašmintos  laisvalaikio salės folkloro grupė  „Ošvenčia“.

Smagu, kad seniūnija gausėja ir gražėja. Tai čia gyvenančių žmonių ir naujakurių nuopelnas. Šventės metu buvo pasveikinta 13 naujakurių šeimų, pasidžiaugta gražiai tvarkomomis sodybomis, padėkota Pakuonio seniūnijos socialinei darbuotojai Jurgitai Ruseckienei ir aktyvioms dalyvėms Ugnei Grigonytei ir Deimantei Mučekaitei už savanorišką darbą, įtraukiant į šią veiklą vaikus ir jaunimą.

Bibliotekininkė Rasa Šiugždinienė paminėjo, kad bibliotekoje  visad gausu lankytojų ir šventės metu padėkas įteikė patiems mažiausiems ir aktyviausiems bibliotekos skaitytojams. Laisvalaikio salės vadovė Rima Vilkienė džiaugėsi folkloro grupės „Ošvenčia“ dainininkėmis, kurios yra aktyvios visų renginių dalyvės ir pasveikino narę Aldoną Gaučienę, švenčiančią 70- ąjį jubiliejų.

Bendruomenės pirmininkė Rasa Vaitauskaitė padėkojo šventės talkininkams, edukacinių programų organizatorėms ir pakvietė visus dalyvius pasivaišinti, pabendrauti tarpusavyje, pasidžiaugti sėkmėmis, pasidalinti rūpesčiais. Juk žmogaus gyvenimą puošia nueitas kelias, nudirbti darbai ir tai, kuo jis sugeba pasidalinti su kitais. Sveikinimus ir padėkas palydėjo muzikanto Tedžio atliekamos dainos. Visus šventės dalyvius linksmino grupė „Belkanto“.

Nuoširdžiai dėkojame projekto partneriui Prienų rajono savivaldybės administracijai, Prienų rajono vietos veiklos grupės administracijai, Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui, Pakuonio seniūnijos seniūnui Antanui Keturakiui už suteiktą pagalbą organizuojant šventę.

Bendruomenės „Ošvenčia“ pirmininkė Rasa Vaitauskaitė

Ašmintos laisvalakio salės renginių organizatorė Rima Vilkienė

 

 

Autorius vvg