Autoriusvvg

Bir 15, 2022

Įvyko Prienų r. VVG valdybos e – posėdis

Priimti sprendimai:

Siekiant efektyviai   įgyvendinti   projektą, siūlau pratęsti vietos projekto įgyvendinimo laikotarpį ir pakeisti Kvietimo Nr. 7. Finansavimo sąlygų aprašo 3.1.1. punktą vietoje įrašyto „Įgyvendinti vietos projektą per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos“ įrašant „Įgyvendinti vietos projektą per 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo vietos projekto vykdymo sutarties sudarymo dienos.

Leisti dalyvauti Prancūzijoje vyksiančiame tarptautiniame seminare tema „SMART VILLAGE ir vietos veiklos grupių geroji patirtis įgyvendinant vietos plėtros strategijas LEADER metodu: Prancūzijos patirtis“.

Autorius vvg