Kviečiame teiki vietos projektų paraiškas  „Prienų rajono kaimiškosios teritorijos Vietos plėtros 2015-2023 m. strategijos, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ pagal VPS prioriteto Nr. I „Patrauklios aplinkos verslui ir darbo vietų kūrimas, socialinės įtraukties didinimas, vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“, priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (Nr. LEADER-19.2-6 ), veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. gegužės 03 d. 08:00 val. iki 2022 m. birželio 09  d. 14:00 val.  

Kvietimas Nr. 17

FSA Kvietimas Nr.17

Priedas Nr.1 Vietos projektų paraiška Kvietimas Nr.17

Priedas Nr. 2 Verslo planas Kvietimas Nr.17

 

Autorius vvg