Prienų rajono vietos veiklos grupė  nuo 2021 m. gegužės 17 d. 09:00 val. iki 2021 m. birželio 21  d. 14:00 val.   kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal Vietos plėtros strategijos „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 (toliau – VPS priemonė) vietos projektams.

Kvietimo Nr.14 Skelbimas

Prienu VVG mokymu FSA 2020-03-02

Vietos projektų paraiškos forma

Autorius vvg