Prienų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-4 (toliau – VPS priemonės) vietos projektams. Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. birželio 3 d. 09:00 val. iki 2021 m. liepos 16 d. 15:00 val.  

Kvietimas Nr. 15 teikti vietos projektus

  Finansavimo sąlygų aprašas

Vietos-projekto-paraiskos-forma-1-priedas

Jungtines veiklos sutarties forma 2 priedas

Savanorisko-darbo-apskaitos-lenteles-forma-3-priedas

Autorius vvg