Prienų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį ” Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti”

KVIETIMO NR. 11 DOKUMENTAI

Kvietimo Nr.11 Skelbimas

Finansavimo sąlygų aprašas Kvietimo Nr.11 

Priedas Nr. 1 Vietos projektų paraiška Kvietimas Nr.11

Priedas Nr. 2 Verslo planas Kvietimas Nr.11

Autorius vvg