Sausio 14 d., Kauno rajone vyko VVGT išplėstinis valdybos posėdis. Jame dalyvavo keturiolikos VVG atstovai.
Posėdyje buvo:
• Aptartas pasiruošimas 2021-2027 laikotarpio planavimui. Išsakyta VVGT narių pozicija dėl VVG teritorijų. Siūloma diskutuoti su Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) dėl mažųjų VVG ribų praplėtimo prisijungiant savivaldybių centrus, kurių dydis iki 6 tūkst. Kitas svarbus niuansas – siūlyti ŽŪM ir kitoms ministerijoms sukurti galimybę kuri daugiafondes vietos plėtros strategijas (VPS), be kita ko, VPS galėtų būti teminės pvz. susiję su turizmu arba bendruomenių verslumo skatinimu ir pan. Taip pat VVGT pasirengę diskuti su ŽŪM dėl privalomo procento sumažinimo priemonėms kuriančioms naujas darbo vietas. Bus siūloma remti darbo vietos aplinkos kūrimą, o ne tik naujas darbo vietas. Vasario viduryje planuojamas susitikimas su ŽŪM.
• Diskutuota apie teritorinio bei tarptautinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo sąlygas. Aptarta jau ankščiau iškelta problema, kad Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimai yra pertekliniai, apsunkinantys tarptautinių projektų įgyvendinimo procesą. VVGT jau inicijavo Tarptautinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER” veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas” taisyklių pakeitimus, sudarančias sąlygas lengviau įgyvendinti projektus, ŽŪM koordinavimo grupės posėdis, kuriame bus svarstomi pakeitimai vyks sausio 21 d.
• Aptarta VPS įgyvendinimo probleminiai klausimai. Jau ne kartą diskutuota apie PVM kompensavimą bendruomenėms ir kitiems nepelno siekiantiems juridiniams asmenims. VVGT į šį niuansą planuoja gilintis plačiau. Buvo aptarta ir vietos projektų vertinimo ir įgyvendinimo probleminiai klausimai susiję su trijų komercinių pasiūlymų teikimu ir juose numatytų techninių parametrų palyginimu, vėliau jų perkėlimu į projektų vertinimo ataskaitas ir sutartis. Nepamiršta aptarti ir savanoriškų darbų patikrų atlikimo specifikos. Kai kurios VVG dėl privalomų 100 proc. patikrų atlikimo, turi važiuoti iki 90 km, kad patikrintų ar dirbama suplanuotą pusvalandį. VVGT siūlys į Vietos projektų administravimo taisykles įtraukti galimybę atlikti patikras nuotoliniu būdu arba naudojant Agro NMA programėlę.
• Aptarta planuojamos rengti VVGT strategijos rengimo principai ir įgyvendinami projektai iš Lietuvos kaimo tinklo paramos. Veiklos yra tęsiamos, seminarai „Pažangaus kaimo link“ vyks aštuoniose apskrityse sausio ir vasario mėn. Konferencija „LEADER 2014-2020 m. pusiaukelės rezultatai ir lūkesčiai“ ir visuotinis narių susirinkimas planuojamas balandžio pradžioje.

Sausio 14 d., Kauno rajone vyko VVGT išplėstinis valdybos posėdis. Jame dalyvavo keturiolikos VVG atstovai.
Posėdyje buvo:
• Aptartas pasiruošimas 2021-2027 laikotarpio planavimui. Išsakyta VVGT narių pozicija dėl VVG teritorijų. Siūloma diskutuoti su Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) dėl mažųjų VVG ribų praplėtimo prisijungiant savivaldybių centrus, kurių dydis iki 6 tūkst. Kitas svarbus niuansas – siūlyti ŽŪM ir kitoms ministerijoms sukurti galimybę kuri daugiafondes vietos plėtros strategijas (VPS), be kita ko, VPS galėtų būti teminės pvz. susiję su turizmu arba bendruomenių verslumo skatinimu ir pan. Taip pat VVGT pasirengę diskuti su ŽŪM dėl privalomo procento sumažinimo priemonėms kuriančioms naujas darbo vietas. Bus siūloma remti darbo vietos aplinkos kūrimą, o ne tik naujas darbo vietas. Vasario viduryje planuojamas susitikimas su ŽŪM.
• Diskutuota apie teritorinio bei tarptautinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo sąlygas. Aptarta jau ankščiau iškelta problema, kad Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimai yra pertekliniai, apsunkinantys tarptautinių projektų įgyvendinimo procesą. VVGT jau inicijavo Tarptautinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER” veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas” taisyklių pakeitimus, sudarančias sąlygas lengviau įgyvendinti projektus, ŽŪM koordinavimo grupės posėdis, kuriame bus svarstomi pakeitimai vyks sausio 21 d.
• Aptarta VPS įgyvendinimo probleminiai klausimai. Jau ne kartą diskutuota apie PVM kompensavimą bendruomenėms ir kitiems nepelno siekiantiems juridiniams asmenims. VVGT į šį niuansą planuoja gilintis plačiau. Buvo aptarta ir vietos projektų vertinimo ir įgyvendinimo probleminiai klausimai susiję su trijų komercinių pasiūlymų teikimu ir juose numatytų techninių parametrų palyginimu, vėliau jų perkėlimu į projektų vertinimo ataskaitas ir sutartis. Nepamiršta aptarti ir savanoriškų darbų patikrų atlikimo specifikos. Kai kurios VVG dėl privalomų 100 proc. patikrų atlikimo, turi važiuoti iki 90 km, kad patikrintų ar dirbama suplanuotą pusvalandį. VVGT siūlys į Vietos projektų administravimo taisykles įtraukti galimybę atlikti patikras nuotoliniu būdu arba naudojant Agro NMA programėlę.
• Aptarta planuojamos rengti VVGT strategijos rengimo principai ir įgyvendinami projektai iš Lietuvos kaimo tinklo paramos. Veiklos yra tęsiamos, seminarai „Pažangaus kaimo link“ vyks aštuoniose apskrityse sausio ir vasario mėn. Konferencija „LEADER 2014-2020 m. pusiaukelės rezultatai ir lūkesčiai“ ir visuotinis narių susirinkimas planuojamas balandžio pradžioje.

VVG tinklo informacija.

 

Autorius vvg