Prienų rajono vietos veiklos grupė  kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos“, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu pagal VPS II prioriteto  „Socialinio aktyvumo skatinimas, bendruomeniškumo ugdymas ir socialinės atskirties mažinimas“, VPS priemonės „Bendradarbiavimas“, (Nr. LEADER-19.2-16.9), veiklos sritį “Bendradarbiavimas siekiant ūkininkavimo veiklos įvairinimo, imantis veiklos, susijusios su sveikatos priežiūra, socialine integracija, bendruomenių remiama žemės ūkio veikla ir švietimu aplinkos ir maisto klausimais finansavimo sąlygų aprašo (toliau – FSA)

Kvietimo Nr.9 Skelbimas

Kvietimas Nr.9 (Bendradarbiavimas) Finansavimo sąlygų aprašas

Kvietimas Nr. 9 Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

Kvietimas Nr. 9 Priedas Nr.2 Jungtines veiklos sutarties forma

Autorius vvg