2019 m. gruodžio 19 d. įvyko Prienų rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto posėdis, kurio metu buvo pritarta skirti paramą  Kvietimo Nr. 7 laikotarpiu gautoms paraiškoms   ir rekomenduota  pradėti kitą vertinimo etapą. Taip pat buvo patvirtintas  Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos“, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu pagal VPS II prioriteto  „Socialinio aktyvumo skatinimas, bendruomeniškumo ugdymas ir socialinės atskirties mažinimas“, VPS priemonės „Bendradarbiavimas“, (Nr. LEADER-19.2-16.9), veiklos srities “Bendradarbiavimas siekiant ūkininkavimo veiklos įvairinimo, imantis veiklos, susijusios su sveikatos priežiūra, socialine integracija, bendruomenių remiama žemės ūkio veikla ir švietimu aplinkos ir maisto klausimais finansavimo sąlygų aprašas.

20191219_15010220191219_150046

By vvg