Spalio 9 d. Joniškio VVG iniciatyva įvyko trijų VVG  susitikimas. Susitikime, kuriame dalyvavo  Prienų rajono VVG, Joniškio rajono partnerystės VVG  ir Molėtų VVG ,,Keisdamiesi keičiame” buvo aptartos Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos.

Trumpai aptarta VPS vykdymo situacija ir patirtys vietos veiklos grupėse. Daugiausia buvo diskutuojama apie teritorinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, idėjas. Susitikime dalyvavusių vietos veiklos grupių atstovai neatmeta galimybės teikti bendrą teritorinio bendradarbiavimo projekto paraišką. Projektas sustiprintų visų partnerių vietos plėtros strategijų įgyvendinimo efektyvumą.

Autorius vvg