7  KVIETIMAS

Prienų rajono vietos veiklos grupė  kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal Vietos plėtros strategijos „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 7

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas

Priedas Nr. 1  Vietos projekto paraiškos forma

Priedas Nr. 2   Verslo plano forma

By vvg