Baigėsi  projekto „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023m. vietos plėtros strategija“ Nr. 42VS-KK-15-1-06747-PR001 pagal LKP 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“, įgyvendinamų pagal VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ kvietimo Nr.3 vietos projektų paraiškų pateikimo laikas.

 

Kvietimo Nr.3 metu gautos 2 vietos projekto paraiškos.

By vvg