Prienų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės veiklos sritį:

Kvietimas Nr. 1

Finansinių sąlygų aprašas

1 priedas.  Vietos projektu paraiška

2 priedas.  Jungtines veiklos sutarties forma

 

 

Autorius vvg