Skelbimas

Pranešu, kad  2017 m. gruodžio 15 d. 14 val. Prienų rajono Vietos veiklos grupės patalpose, adresas: Kauno g. 2, II a., Prienai, vyks VVG valdybos posėdis.

Preliminari posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS prioriteto Nr. 2 „Socialinio aktyvumo skatinimas, bendruomeniškumo ugdymas ir socialinės atskirties mažinimas“ , VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (Nr. LEADER-19.2- 7 ), veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (LEADER-19.2-7.2) patvirtinimo;
  2. Einamieji klausimai.

 

Prienų VVG valdybos pirmininkė                                  Aušra Tamošiūnienė

Autorius vvg