Konkursas „Po tėviškės dangum 2017″
Kviečiame dalyvauti Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro (PLŽMMC) konkurse „Po tėviškės dangum“. Šiemet konkursas organizuojamas kartu su partneriais VšĮ „Ekoagros“. Konkurso tema – „Palinkėjimas Lietuvai šimtmečio proga „Eko link“. Užduotis – sukurti sveikinimo atvirlaiškį Lietuvai šimtmečio proga su palinkėjimu Lietuvos visuomenei gyventi ekologiškiau.

„Kitais metais švęsime Lietuvos šimtmetį, tad norime prisidėti prie šio gražaus šalies jubiliejaus minėjimo. Sveikiname mūsų kraštą ir norime palinkėti kraštiečiams kitą Lietuvos šimtmetį labiau domėtis ekologija ir darnia aplinka. Norime paskatinti visuomenę geriau suvokti žmogaus ir aplinkos ryšį, mokytis saugoti aplinką ir biologinę įvairovę, tausoti gamtos išteklius, rūpintis savo ir savo šeimos narių sveikata bei gerove, teikiant pirmenybę ekologiškiems produktams”, – apie konkursą kalba PLŽMMC direktorė Lina Gumbrevičienė.

Kas gali dalyvauti?

Vaikai ir jaunimas nuo 7 iki 19 metų amžiaus, gyvenantys Lietuvos kaimuose, miesteliuose ir mažesniuose miestuose (išskyrus didžiuosius: Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Šiaulius ir Panevėžį).

Dalyvių grupės: I grupė – 7-10 metų; II grupė – 11-14 metų; III grupė – 15-19 metų.

Reikalavimai

Vienas dalyvis konkursui pateikia vieną horizontalų A3 formato darbą, sukurtą piešimo, tapybos, grafikos, aplikacijos, kompiuterinėmis ar kitomis priemonėmis. Darbe turi būti įrašytas ne ilgesnis kaip 10-ties žodžių palinkėjimas. Kartu su konkurso darbu pateikiama užpildyta dalyvio anketa.

Kaip pateikti ir iki kada?

Konkurso dabai priimami lapkričio 2-24 d. Darbus atsiųsti paštu: Programos „Leader” ir žemdirbių mokymo metodikos centras, Universiteto g. 8A, Akademija, Kauno r. 53341.

Vertinimas

Darbus vertina komisija – atrenka 30 darbų iš visų amžiaus grupių, kurie skelbiami konkurso „Facebook” puslapyje www.facebook.com/PoTeviskesDangum.

„Facebook” puslapio lankytojai balsuodami (spausdami „patinka”) išrenka labiausiai patinkantį darbą, kuriam skiriamas Publikos prizas.

Komisija kiekvienoje amžiaus grupėje išrenka po 4 geriausius darbus. Iš viso skelbiama 12 konkurso geriausių darbų. Komisija, atsižvelgdama į gautų darbų skaičių ir darbų atitikimą konkurso kriterijams,  turi teisę kiekvienoje amžiaus grupėje atrinkti mažesnį ar didesnį geriausių darbų skaičių.

Nugalėtojų paskelbimas

Informacija apie geriausių darbų autorius ir jų apdovanojimą skelbiama ne vėliau kaip per 2 savaites nuo darbų priėmimo pabaigos konkurso organizatorių interneto svetainėje www.zmmc.lt, www.ekoagros.lt ir konkurso „Facebook” puslapyje www.facebook.com/PoTeviskesDangum.

Ką galima laimėti?

Publikos prizo laimėtojas bei geriausių darbų autoriai apdovanojami 50 eurų vertės knygyno kuponais ir kitomis atminimo dovanomis.

Komisijos atrinkti geriausi darbai bus naudojami iliustruojant 2018 metų stalo kalendorių, o pagal Publikos prizo laimėtojo darbą bus sukurtas Kalėdinis e-atvirlaiškis. Taip pat darbai bus naudojami Lietuvos 100-metų jubiliejaus minėjimui skirtuose spaudiniuose ir skaitmeninėje erdvėje.

Apie konkursą

Konkurso tikslai – gerinti žemės ūkio darbuotojo profesijos įvaizdį, populiarinti žemės ūkio ir kaimo plėtros profesijas, žemės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus veiklą bei pasiekimus. Šiemet konkursu siekiama skatinti visuomenę labiau domėtis ekologija, aplinkos saugojimu, darnia žmogaus veikla gamtos atžvilgiu, ugdyti ekologinį sąmoningumą, skatinti ekologiškų produktų vartojimą ir ugdyti sveikos mitybos įgūdžius.

Konkursas „Po tėviškės dangum“ organizuojamas 13 kartą.

 

Daugiau informacijos: Vaiva Petrauskienė, tel. (8 37) 39 82 73, el. p. vaiva.petrauskiene@zmmc.lt .

Konkurso nuostatai

Dalyvio anketa

Autorius vvg