2014-10-24 vyko konferencija, skirta vietos veiklos grupių (VVG) strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę „Leader programa“, aktualijoms aptarti. Jos metu buvo aktyviai diskutuojama ir dalijamasi nuomonėmis bei patirtimis.

Renginį pristatęs NMA direktorius Erikas Bėrontas pabrėžė, kad tik visoms pusėms diskutuojant bus galima sutarti tam tikrais klausimais ir priimti naudingus sprendimus, paragino išklausyti parengtus pranešimus, tuomet pasidalinti nuomonėmis ir pastebėjimais. Agentūros Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė apžvelgė vietos plėtros strategijų administravimo aktualijas, atkreipė dėmesį į dažniausiai daromas projektų vykdytojų klaidas įgyvendinant strategijas, atsakė į dažniausiai kylančius pareiškėjų klausimus pateikus paraišką ar įgyvendinant projektą. Pažeidimų prevencijos, administravimo ir rizikų valdymo skyriaus atstovas Audrius Ilgevičius supažindino su galimais rizikų padaryti pažeidimą atvejais įgyvendinant projektus – sukurtas dirbtines sąlygas ir kt., dalinosi žiniomis, kas yra pažeidimas, kaip jį identifikuoti, ką daryti jį identifikavus bei kaip minėtų pažeidimų išvengti.

Taip pat buvo aptarta itin aktuali pirkimų tema, pristatytas pirkimų vykdymas tiek pagal įstatymą, tiek pagal taisykles, buvo aktyviai diskutuojama išankstinio pirkimo derinimo klausimais. Pranešimą apie pirkimų aktualijas konferencijos dalyviams skaitė Viešųjų pirkimų skyriaus atstovė Lina Kandyba. Atsakymus į susirinkusiesiems rūpimus klausimus teikė ir kiti NMA atstovai, taip pat atstovai iš Žemės ūkio ministerijos – žemės ūkio ministro patarėjas Dalius Žilinskas, Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Ilona Javičienė.

Tokie susitikimai su NMA ir ŽŪM atstovais yra itin naudingi ir reikalingi bei prisideda prie sklandesnio ir greitesnio vietos plėtros strategijų įgyvendinimo.

 

Autorius vvg