Jiezno ir Stakliškių seniūnijos priskiriamos prie teritorijų, kuriose palyginti su Lietuvos, Kauno apskrities ir kitų Prienų rajono seniūnijų vidurkiu, vyrauja didžiausias nedarbas. Todėl Kauno teritorinės darbo biržos Prienų skyriaus iniciatyva Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre buvo surengtas susitikimas su šio krašto verslo bendruomene ir gyventojais, kuriame buvo pristatytos Darbo biržos priemonės smulkiam ir vidutiniam verslui, 2015 metais seniūnijose įgyvendinti vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, aptartos savivaldybės paramos, 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos galimybės verslui. Renginyje dalyvavo rajono meras A.Vaicekauskas, šiam kraštui atstovaujantys savivaldybės Tarybos nariai, seniūnai, verslininkai, Prienų rajono VVG atstovai.
Kauno TDB Prienų skyriaus vedėjas Vygintas Morkūnas, pristatęs vietos darbo rinką, atkreipė dėmesį į demografinę situaciją šiose dviejose seniūnijose, kurių kaimynystėje – Birštono, Kaišiadorių, Alytaus rajono savivaldybių padidinto nedarbo teritorijos. Vietos gyventojams galimybę įsidarbinti miestuose apriboja dideli atstumai ir susisiekimo problemos. Todėl jaunimas nesugrįžta gyventi į gimtinę, mažėja vaikų, kaimai tuštėja, juose lieka vyresnio amžiaus žmonės. V.Morkūno teigimu, išeitis – didinti šio regiono gyventojų užimtumą, gerinti pasirengimą darbui, teikti paramą besikuriančiam verslui, padėti apsirūpinti reikiamos kvalifikacijos darbuotojais, remti vietos iniciatyvas. Jis pristatė Darbo biržos pasiūlymus vietos verslininkams – tai reikiamų darbuotojų įdarbinimas subsidijuojant, parama darbo įgūdžių įgijimui, darbo rotacijai, naujų darbo vietų kūrimui, vietinių užimtumo iniciatyvų projektams, profesiniam darbuotojų mokymui. Darbo birža remia ir savarankiško užimtumo iniciatyvas jaunimui ir neįgaliesiems.
Kauno TDB Prienų skyriaus vedėjo pavaduotoja Jūratė Radzevičienė susirinkusiuosius supažindino su vietinių užimtumo iniciatyvų projektais, kurių tikslas – sutelkti vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas naujų darbo vietų steigimui. Pernai Kauno apskrityje Darbo birža finansavo 12 vietinių užimtumo iniciatyvų projektų, du iš jų įgyvendinti Prienų rajone, įsteigta 12 naujų darbo vietų. Vidutinis subsidijos darbo vietai steigti dydis – 9,7 tūkst. Eur., vidutinė vienos darbo vietos steigimo kaina (kartu su darbdavio lėšomis) – 15,8 tūkst. Eur. Gavę reikiamą finansavimą darbdaviai įsigijo reikiamų įrengimų. Pranešėja atkreipė dėmesį į tai, kad maksimali suma vienai darbo vietai steigti gali būti ne didesnė nei 40 MMA, pati įmonė prie projekto turi prisidėti ne mažiau nei 35 proc. ir išsaugoti naujas darbo vietas ne trumpiau nei trejus metus, taip pat apdrausti ilgalaikį turtą maksimaliu atkuriamosios vertės draudimu.
Apie konkrečią VUI projektų naudą įmonėms pasakojo Jiezno seniūnijoje veikiančių UAB „Davi“ ir UAB „Baltic Hever“ vadovai. UAB „Baltic Hever“ direktorius Ramūnas Lukošius džiaugėsi, kad nuo 2014 metų Darbo biržai remiant medienos apdirbimo įmonėje buvo įsteigtos trys naujos darbo vietos, įsigytas autokrautuvas.
UAB „Davi“, veikiančios Kašonių kaime, vadovas Regimantas Vaičiulis patvirtino, kad bendradarbiavimas su Darbo birža yra sklandesnis, nei su bankais. Pagal vieną VUI projektą įmonėje buvo įrengta medienos išpjaustymo linija, pagal kitą – sukurtos ir įrengtos trys darbo vietos medienos dažymo mašinų operatoriams ir elektrinio autokrautuvo vairuotojui.
Abiejose įmonėse dauguma darbuotojų yra vietiniai gyventojai.
Prienų rajono vietos veiklos grupės atstovė ragino Jiezno ir Stakliškių seniūnijų gyventojus aktyviau pasinaudoti europinių fondų finansine parama. 2009 – 2014 m. laikotarpiu Jiezno seniūnijoje buvo įgyvendinti 6 projektai (jų vertė 230 888 eurai), o Stakliškių seniūnijoje – 5 projektai už 279 796 eurus. Projektai buvo skirti vandentvarkai, sporto aikštynų įrengimui. 2014 – 2020 metų laikotarpiu finansavimo prioritetai – smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas, investicijų pritraukimas į mažesnius miesteliu ir kaimo vietoves, skurdo riziką patiriančių gyventojų užimtumo didinimas. Didžiausia galima paramos suma vienam projektui – 200 tūkst. eurų, mažiausia – 10 tūkst. eurų. Gera žinia ta, kad finansavimo intensyvumas smulkiojo verslo iniciatyvoms padidintas iki 70 proc. tinkamų išlaidų, todėl pareiškėjams prie projekto teks prisidėti vos 30 proc. lėšų.
Būsimo finansavimo laikotarpio parama Prienų rajono VVG strategijai įgyvendinti – 2 mln. 205 tūkst. eurų, vietos projektams iš jos atiteks 1 mln. 764 tūkst. eurų. Įmonės, ūkininkai, dirbantieji pagal verslo ir individualius liudijimus, nevyriausybinės organizacijos galės teikti projektus ir gauti lėšų papildomų verslų kūrimui, verslumo mokymui, paslaugų teikimui, kaimų infrastruktūros atnaujinimo priemonėms, tradicijų tęstinumui, bendradarbiavimui su partneriais, rinkų paieškai ir kt.
Renginyje dalyvavęs rajono savivaldybės meras A.Vaicekauskas seniūnijų gyventojus ragino aktyviau kurti verslus ir žadėjo pagal galimybes padėti, jei ne finansiškai, tai konsultacijomis, tarpininkavimu tvarkant dokumentus. Smulkiojo ir vidutinio verslo programai šiais metais numatyta 15 tūkst. eurų, triskart daugiau nei pernai. Meras seniūnijų verslininkus, ūkininkus kvietė bendradarbiauti, išsakyti savo poreikius, pasidalinti planais apie būsimus projektus, savivaldybė, žinodama jų užmojus ir poreikius, galėtų prisidėti prie verslo aplinkos gerinimo, vandentvarkos ir kitų darbų.
Dalė Lazauskienė

Autorius vvg