Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2016 m. birželio 17 d. potvarkiu Nr. 4D-105 Prienų rajono Vietos veiklos grupei patvirtinta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Leader“ ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 201-2020 m. programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ .

    Projektas „ Prienų rajono vietos veiklos teritorijos 2015-2023 m. plėtros strategija“ įvertintas 100-tu balų ir jo įgyvendinimui skirta maksimali 2 204 191,00 eurų paramos suma.

Autorius vvg